Úprava stávájící zahrady v Západních Čechách

Asi 3500 m2 zahrady bez konceptu jsme spolu s majitelkou změnily v zahradu, která je pestřejší a počítá s budoucností. Vyměnily jsme jednodruhové živé ploty, odstranily některé jehličnany a nahradily je jedlými keři, listnáči či jehličnany. Vytvořily jsme trvalkové záhony, obnovily sad a celou jednu třetinu pozemku jsme ponechaly lesu. Majitelka v něm totiž vyrostla a přála si ho mít i u sebe na pozemku.