Zahrada u kanadského srubu na Karlovarsku

Rok 2011 jsem kromě dobrovolničení zasvětila tomuto zajímavému projektu. Rodina již permakulturu znala a asi dvouhektarový pozemek  byl  v permakulturním stylu založen, nicméně v důsledku přítomnosti myší a jiných „nevysvětlitelných“ okolností docházelo k úhynu rostlin či se některým nedařilo. Některá výsadba byla také z nevědomosti provedena nevhodně. Zákazník si přál vytvořit potravinově soběstačný ráj na zemi, ve kterém je možné venku pořád něco pozorovat.

 

Vytvořila jsem nový ucelený projekt zahrady obsahující živé ploty, větrolamy, sluneční past, cestičky, 16 trvalkových ostrůvků, přesázení nevhodně umístěných stromů, jezírko s koupací částí, posezení. Velkou část práce tvořil konzultace, co se stávající výsadbou, jak vyřešit specifické místní problémy atd. Spolupráce na projektu trvala jeden rok. A zde ukázka jednoho z trvalkových záhonů.