Zahrada v Borovnici ve středních Čechách

Podzim 2010: Tuto zahradu, která má být klasickou českou venkovskou zahradou, jsem projektovala pro svého kamaráda, se kterým nás pojí láska k českému venkovu. A nadšení pro technické konopí. Pole technického konopí o rozloze 200 m2 bylo součastí navrženého projektu.

Zahradě dominují ovocné stromy, dub v severní části a konopné pole. Lemuje ji živý plot z většinou našich původních keřů, které jsou často jedlé.

Jižní část pozemku v okolí obytných budov slouží manipulaci a byla proto osazena jen minimálně.

Realizaci této zahrady si zákazník provádí sám.