Kompletní návrh permakulturní zahrady

Zahrnuje studii, projektovou dokumentaci, osazovací plán a popis doporučené péče o zahradu v prvních letech. Dle dohody může zahrnovat i dohled při realizaci samotného projektu.

Při vytváření kompletního designu permakulturní zahrady nás společně čekají tyto fáze a výstupy:

– schůzka nejlépe na pozemku, na které se seznámím s pozemkem a Vaší představou, k čemu má zahrada v budoucnosti sloužit. V této fázi budu vyžadovat mapu pozemku (např. výjezd z katastru). Pokud nemáte pozemek zaměřený (včetně jedntlivých stávajících dřevin), mohu ho sama zaměřit, což se odrazí v ceně projektu.
– na pozemku budu chtít pravděpodobně přespat, abych ho lépe poznala a procítila. Na to mi bude stačit pouze Vaše svolení.
– na základě Vašich požadavků, představ a vizí vytvořím studii – jakousi skicu nápadu, jak by mohl Váš pozemek v rámci permakultury fungovat. Skica může být narýsována ručně či v programu, záleží zejména na typu pozemku.
– nad skicou bychom se měli opět společně sejít, abych Vám ji představila a naše vize se sladily. Skica je pro mne podkladem k projektu. Pro Vás může být vodítkem pro další zamyšlení či upřesnění Vašich přestav o budoucí zahradě.
– vytvoření samotného projektu. Projekt může být narýsován ručně či v počítačovém programu. Tato dokumentace bude obsahovat stromové patro, keřové patro a trvalkové patro, popis dalších prvků v zahradě, nákres cestiček apod. Přílohou bude osazovací plán, což je vlastně seznam rostlin s popisem jejich možné údržby (v prvních letech permakulturního zahradničení je dobré zahradě trochu pomoct). Navíc můžete požadovat také popis jedlosti a využití jednotlivých rostlin. Speciální prvky v zahradě, které se netýkají rostlin, ale souvisí s permakulturním designem (např. koupací jezírko, hospodaření s dešťovou vodou apod.) nejsou samozřejmým obsahem projektu, ale mohu se jim také věnovat (budete-li chtít sami danou věc realizovat). V opačném případě Vám doporučím někoho, kdo realizaci provádí.