Služby

Kompletní návrh permakulturní zahrady

Zahrnující studii, projektovou dokumentaci, osazovací plán a popis doporučené péče o zahradu v prvních letech. Dle dohody může zahrnovat i dohled při realizaci samotného projektu.

Částečný návrh permakulturní zahrady

Návrh zahrady soustřeďující se jen na určitou část zahrady nebo takový, který doporobna neřeší např. trvalkové patro.

Konzultace

Konzultace k zahradě, rostlinám, ale i procesu tvorby přírodní zahrady.